778

Ruotsi, Fredrik I. 2 daler 1727 Avesta. Plåtmynt 1450g

Kohde on myyty