Huutokaupan säännöt

Yleiset ostoehdot Hellman-huutokaupoissa

Näitä ehtoja sovelletaan esineen ostoon huutokaupassa ostajan ja Oy Hellman -huutokaupat

(jäljempänä huutokauppahuone) välillä. Kohteella viitataan esineeseen tai useampaan esineeseen

tai suurempaan kokonaisuuteen. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin tarjouksen tekijään

huutokaupassa ja ostomääräyksen antajaan.

1. Lähtöhinta

Huutokauppahuone asettaa huutokaupassa kohteille lähtöhinnan. Huutokaupassa kohteita ei

myydä alle lähtöhinnan. Joissakin tapauksissa lähtöhinta voi olla myös 0.

2. Kohde tiedot ja laatu

Kaikki esineet myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Verkkosivuilla julkaistavaan

luetteloon pyritään antamaan esineistä riittävät tiedot. Huutokauppahuone voi halutessaan milloin

tahansa muuttaa luettelotietoja. Muutoksista ilmoitetaan myös suullisesti huutokaupassa ja

tarvittaessa ennakkoon tarjouksen tehneille henkilöille. Kaikki luettelossa mainitut tiedot ovat

ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne vapauta ostajaa tarkastusvelvollisuudesta ennen huutokauppaa.

Ostajan tulee aina tarkastaa esine, arvioida sen kunto sekä tutkia kaikki muut ostopäätökseen

vaikuttavat seikat huolella.

Verkkosivuilla oleva kuva esineestä on tarkoitettu ainoastaan sen tunnistamiseen. Tarvittaessa

huutokauppahuone on voinut hakea myös ulkopuolisen asiantuntijan aitoutuksen tai lausunnon

myytävästä esineestä. Huutokauppahuone ei ota näistä aitoutuksista tai lausunnoista vastuuta,

vaan kaiken vastuun niistä kantaa kyseisen aitoutuksen/lausunnon tekijä. Huutokauppahuone

vastaa luettelon tiedoissa mahdollisesti olevista olennaisista virheistä ainoastaan, mikäli virheet

johtuvat törkeästä huolimattomuudesta huutokauppahuoneen puolelta. Huutokauppahuone ei

myöskään vastaa vaurioista tai kulumista, jotka ovat kohteelle ominaisia, kuten vanhoissa kirjeissä

olevat tyypilliset käytön jäljet tms. Näitä ei välttämättä ilmoiteta erikseen.

3. Rekisteröityminen

Rekisteröitymällä huutokauppahuoneen sivuille ostaja voi osallistua HellmanLive huutokauppaan.

Ostajan tulee täyttää kaikki tietonsa totuudenmukaisesti. Ostaja voi olla myös yritys tai yhteisö.

Käyttäjätilejä voi olla jokaiselle käyttäjälle vain yksi. Huutokauppahuone voi poistaa tilin käytöstä

väärinkäytösten takia, maksamattomien laskujen vuoksi tai toistuvasti myöhästyvien maksujen

takia.

Henkilöllisyyden varmistamiseksi huutokauppahuone voi vaatia kopion rekisteröitävän henkilön

passista tai tarkistaa muulla luotettavalla tavalla rekisteröitävän asiakkaan henkilöllisyyden.

Huutokauppapaikalla pitää rekisteröityä huutajaksi hyvissä ajoin ennen huutokaupan alkua. Ilman

huutonumeroa ei voi osallistua paikan päällä huutokauppaan. Huutokauppahuone voi vapaasti

päättää, kenelle se antaa oikeuden osallistua huutokauppaan.

Rekisteröitymällä joko verkkosivuilla tai huutokauppapaikalla ostaja hyväksyy nämä ehdot.

4. Tarjousten teko

HellmanLive huutokauppaan voivat osallistua rekisteröityneet asiakkaat huutokauppatalon

verkkosivujen kautta. Ostaja voi tehdä tarjouksen, joka on joko seuraava mahdollinen summa

(huutokauppajärjestelmä ilmoittaa kuinka suuri tarjouksen tulee vähintään olla) tai ostajan

määrittelemä maksimitarjous. Mikäli ostaja antaa maksimitarjouksen, huutokauppajärjestelmä

tallentaa tarjouksen muistiin ja jos huutokaupassa esitetään vastatarjouksia, järjestelmä korottaa

hintaa huutokaupan aikana automaattisesti yksi tarjousväli kerrallaan korkeintaan

maksimitarjoukseen saakka. Tarjoaminen tarkoittaa samalla, että ostaja hyväksyy

huutokauppahuoneen yleiset ostoehdot. Huutokauppahuone ei vastaa Online-tarjousten

mahdollisista teknisistä ongelmista (verkkokeskeytykset, häiriöt, hidastukset jne.) eikä siten vastaa

tarjouksen mahdollisesta läpimenosta.

Huutokauppahuone ottaa vastaan kirjallisia tarjouksia ostajilta postitse tai sähköpostilla. Kirjallisten

tarjousten tulee olla huutokauppakamarilla viimeistään vuorokausi ennen huutokaupan alkua.

Huutokaupan aikataulu ilmoitetaan aina erikseen huutokauppahuoneen verkkosivuilla. Kirjallista

tarjousta ei voi peruuttaa tai muuttaa. Kirjallisen tarjouksen tekijä sitoutuu sekä lunastamaan kaikki

tarjouksilla saamansa ostot, että huutokauppahuoneen yleisiin ostoehtoihin. Huutokauppahuone ei

vastaa mahdollisista kirjausvirheistä.

Huutokauppahuone ottaa vastaan kirjallisia puhelintarjouspyyntöjä ostajilta. Kirjallisten pyyntöjen

tulee olla huutokauppakamarilla viimeistään vuorokausi ennen huutokauppaa. Ostajan tulee

kirjallisesti ilmoittaa, mitä kohteita tarjous koskee, ja mistä puhelinnumerosta hänet tavoittaa

huutokaupan aikana. Puhelintarjouksen tekijä sitoutuu sekä lunastamaan kaikki puhelimessa

saamansa kohteet, että huutokauppahuoneen yleisiin ostoehtoihin. Puhelintarjous tehdään

tarjoajan omalla vastuulla. Huutokauppahuone ei vastaa vahingosta, joka tarjoajalle on

mahdollisesti aiheutunut sen johdosta, että huutokauppahuone ei tavoita ostajaa tai laiminlyö

soittamisen tai tarjouksen tekemisen, tai joutuu priorisoimaan muita tarjouksia. Huutokauppahuone

ei vastaa mahdollisista kirjausvirheistä.

Huutokaupassa korkein tarjous voittaa. Korkeimman tarjouksen esittänyt on vasaranlyönnin

hetkellä samalla sitoutunut häntä velvoittavaan ostotarjoukseen tavanomaisin huutokauppaehdoin.

Huutokauppasalissa tarjouksen voi tehdä vain nostamalla huutonumeroa. Rekisteröidessään

itselleen huutonumeron ostaja sitoutuu lunastamaan kaikki kyseisellä huutonumerolla tehdyt ostot,

sekä huutokauppahuoneen yleisiin ostoehtoihin.

Vasarahinnalla vahvistetaan korkein tarjous, jolloin korkeimman tarjouksen tekijä on tuolloin tehnyt

sitovan ostosopimuksen. Huutokauppahuoneella on oikeus jättää huomioimatta tietyn ostajan

tarjoukset tai vaatia niille vakuus. Huutokaupan järjestäjä ratkaisee yksin ja lopullisesti kaikki

huutokaupan aikana syntyvät riita-asiat tai epäselvyydet.

Huutokaupan reaaliaikaista tarjoustilannetta voi seurata HellmanLive huutokaupan sivuilla.

Varsinaisina huutokauppapäivinä myynti aloitetaan mahdollisimman alhaalta. Aloitussumma on

sama kuin verkkosivuilla näkyvä toiseksi korkein tarjoussumma + yksi korotus, tai lähtöhinta, jos

kohteeseen ei ole tullut muita tarjouksia.

Huutokaupassa korotusvälit (€) ovat seuraavat:

0-39 minimikorotus 2

40-99 minimikorotus 5

100-299 minimikorotus 10

300-799 minimikorotus 20

800-1999 minimikorotus 50

2000-4999 minimikorotus 100

5000-9999 minimikorotus 200

10000- ja yli minimikorotus 400

5. Välityspalkkio eli ns. huutoraha

Meklarin lyömään huutokauppahintaan lisätään laskutuksen yhteydessä 23% välityspalkkio (ns.

huutoraha), jonka ostaja maksaa.

Välityspalkkio sisältää tuotteiden normaalin huolellisen pakkaamisen lähetyskuntoon.

Erityistoiveista laskutamme 49€/tunti.

6. Kohteiden toimittaminen ja maksaminen

Huutokauppapaikalla huutaneiden tulee lunastaa ostamansa kohteet heti. Maksu tapahtuu

käteisellä tai pankkikortilla. Maksuun lisätään kolmen (3) euron toimituskulut.

Postitse tai kuriiri/rahtipalvelun kautta toimitettavat kohteet pyritään lähettämään seuraavien

kahden arkipäivän sisällä viimeisen huutokauppapäivän jälkeen. Uusille asiakkaille kohteet

toimitetaan etukäteislaskulla. Jos vanha asiakas on maksanut laskunsa myöhässä, tullaan hänelle

lähettämään ennakkolasku. Jos maksut tulevat toistuvasti myöhässä, tarjouksia ei oteta vastaan ja

asiakastili suljetaan. Jokaisesta lähetyksestä peritään toimituskuluina kotimaassa kolme (3) euroa

ja ulkomaille lähetettävistä viisi (5) euroa sekä rahtikulut. Laskuissa maksuaika on 14 vuorokautta.

Kohteiden lähettämiseen liittyvät erilliset pyynnöt on tehtävä viimeistään kaksi vuorokautta ennen

kirjallisen tarjousajan päättymistä. Tämä sen takia, että lähetyslistat ja lähettämiseen liittyvät ohjeet

tulostetaan heti huutokaupan jälkeen.

Jos huutokauppa kestää useita päiviä ja ostaja tekee tarjouksia vain huutokaupan ensimmäisenä

tai toisena päivänä, hän voi ilmoittaa asiasta huutokauppatalolle sen omien internetsivujen kautta.

Tällöin huutokauppahuone voi toimittaa huudetut kohteet mahdollisuuksiensa mukaan jo ennen

muun huutokaupan päättymistä.

7. Nouto

Mikäli ostaja haluaa noutaa kohteet huutokaupan jälkeen esimerkiksi Suomen Filateliapalvelu Oy:n

myymälästä Naantalista, asiasta pitää sopia erikseen puhelimitse. Mikäli ostaja on jo aikaisemmin

ilmoittanut huutokauppahuoneen internetsivuilla kohteet noudettaviksi myymälästä, asiasta ei

tarvitse erikseen ilmoittaa. Ostajan tulee tarkistaa huutokauppahuoneelta, milloin kohteet voi

noutaa.

Noutamattomista kohteista aiheutuvat kulut huutokauppahuone voi veloittaa ostajalta.

Huutokauppahuone varastoi kohteen ilman kustannuksia seitsemän (7) kalenteripäivän ajan. Mikäli

varastointiaika ylittää seitsemän kalenteripäivää, varastoidaan kohde ostajan kustannuksella ja

riskillä. Jos kohde varastoidaan huutokauppahuoneen omissa toimitiloissa, on

huutokauppahuoneella oikeus veloittaa sen hinnaston mukainen säilytysmaksu, joka tällä hetkellä

on 5€ per kohde per päivä.

Ostaja on aina itse vastuussa esineen oman maansa verotukseen liittyvien asioiden

selvittämisestä, sekä kaikista vero- ja tullivelvoitteista sekä maahantuonti maksuista tms.

Huutokauppahuone toimii Suomen lain mukaan ja suorittaa lain mukaiset tullaustoimenpiteet.

8. Kuvastomaksu

Tekijänoikeuslainsäädännön mukaan eräiden taide-esineiden ja taideteosten jälleenmyyntiin liittyy

jälleenmyyntikorvaus. Lisätietoa: www.kuvasto.fi Huutokauppahuone voi veloittaa ostajalta

jälleenmyyntikorvauksen, jonka huutokauppahuone tilittää edelleen Kuvasto ry:lle.

Jälleenmyyntikorvausta ei peritä vasarahinnasta, joka jää alle 255 euron.

9. Palautukset

Maksusuoritukset ja mahdolliset huomautukset tulee tehdä viikon kuluessa kohteiden

vastaanottamisesta kirjallisesti. Tämän jälkeen ostaja menettää oikeutensa reklamoida.

Yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ei kokoelmilla ja erillä ole palautusoikeutta. Tämän

takia useimpien erien ja kokoelmien lähtöhinnat on asetettu mataliksi ja niiden luetteloarvo on

yleensä moninkertainen lähtöhintaan verrattuna. Kokoelmissa ja erissä on aina laadultaan

monenlaista materiaalia. Huutokauppatalo suosittaa vahvasti ostajaa tutustumaan aina ennakkoon

kokoelmiin ja eriin. Peruutusoikeus ei ole voimassa Hellman-huutokaupoissa. EU-direktiivin

2011/83/EU, II luvun 16. artiklan mukaan kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa ei päde Hellman-

huutokauppojen kautta ostettujen kohteiden suhteen. Peruutusoikeus ei ole voimassa sen vuoksi,

että kohteet ovat aina myös fyysisesti nähtävillä ennen varsinaista huutokauppaa Hellman-

huutokauppojen tiloissa ja tarjouksen voi aina myös tehdä henkilökohtaisesti tiloissamme.

Myytävät kohteet ovat myyjien omaisuutta, kunnes ne on täysin maksettu.

Kohteet, jotka ostaja haluaa aitouttaa huutokaupan jälkeen (Extension -menettely), tulee ilmoittaa

huutokaupan pitäjälle hyvissä ajoin ennen huutokauppaa, jotta asiasta voidaan yhteisesti sopia.

Aitouttamisen tulee tapahtua 20 päivän sisällä huutokauppapäivästä ja ostaja sitoutuu maksamaan

kaikki näin sovittuun aitoutukseen liittyvät kulut. Kohde tulee mahdollisessa palautustilanteessa

toimittaa huutokaupan pitäjälle viimeistään 30 päivän kuluessa huutokauppapäivästä ja samassa

kunnossa kuin se on ollut huutokaupassa.

10. Vastuu

Huutokauppahuoneen vastuu ostajaan nähden määräytyy pakottavan lainsäädännön sekä näiden

ehtojen mukaisesti. Huutokauppahuoneen vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen,

että ostaja palauttaa kohteen huutokauppahuoneelle. Tällöin huutokauppahuone palauttaa

ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen.

Näin ollen Huutokauppahuone ei vastaa ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä

vahingoista. Huutokauppahuoneen kaikkien ehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä

julkaistut ehdot ovat vain informatiivisia.

11. Kulttuuriesineen maastavienti

Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu Suomessa lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan

kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-maihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen

lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston

asetus (ETY n:o 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa ostajan tulee kääntyä

Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen. Museovirasto voi asettaa väliaikaisen

maastavientikiellon huutokaupattavalle esineelle, tällaisesta kiellosta tullaan erikseen

mainitsemaan.

12. Kuvat

Huutokauppahuoneella on oikeus valokuvata tai muuten tallentaa kohteita internetiin tai

painotuotteita, lehti-ilmoituksia tai dokumentointia varten. Kaikki huutokauppahuoneen kuvaama

materiaali jää huutokauppahuoneen omaisuudeksi ja on vapaasti myöhemmin käytettävissä myös

tarkoituksiin, jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai myyntimääräykseen.

13. Luottotiedot

Ennen huuto-oikeuden myöntämistä tai asiakkaan rekisteröityessä ostajaksi,

huutokauppahuoneella on oikeus tehdä huutokauppaan osallistuvista asiakkaista luottotarkistus tai

todentaa muulla tavoin asiakkaan maksukyky.

14. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään erillisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

15. Ylivoimainen este

Huutokauppahuone on vapautettu näiden ehtojen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen

seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai

merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Vapauttaviksi tilanteiksi

katsotaan mm. sotatoimet, pandemia, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo,

viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus,

käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia.

Jos mahdollisessa ristiriitatilanteessa osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla tai

muuten sopimalla, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.