239

Rautatie: Elisenvaaran - Kurkijoen rata. Weilin & Göös, Helsinki 1905. Liitteenä karttapiirros ”Kurkijoen kulkuwäylästä”

Kohdetta ei löydy tai se on poistunut huutokaupasta