226

Pieniä erä filateelista kirjallisuutta, kahdeksan teosta, mm. Suomen postimerkkien käsikirjoja

Kohdetta ei löydy tai se on poistunut huutokaupasta